ChanBaek’s Heaven ~~~~~ ∩ω∩ ❤ PART 2

Mấy nay bạn Lông bị quởn nên bạn Lông ngồi

post lại mấy mâu mần cũ rích với 1 nùi fanart :3

~ Full Part 2 ~

Cre : as tagged (tumblr + weibo)

One thought on “ChanBaek’s Heaven ~~~~~ ∩ω∩ ❤ PART 2

  1. Xin lỗi nhưng… Ô dù Chanyeol =)) Anh mà đứng cạnh Baekhyun nữ vương thì chỉ có thế thôi =))

    Choài oai ~ Đồ trắng mang ủng đen kìa ~ OvO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s