[FANMADE] ChanBaek – Nagging ~ |Happy ChanBaek’s Day ~ 110|

made by By.Wonnie

thank you so muchhhhhhhhhhh :x

nghe vợ mình nói 110 là ngày của Chanbaek =)) Baek là 100 còn Chan là 10 :)) cộng vô thành 110 =)) ~> ngày 1 tháng 10 =))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s