ChanBaek’s Heaven ~~~~~ ∩ω∩ ❤ PART 5

Comeback ~~~~

haish, toàn chibi với fanart thôi :”3

Yeol osin nè =))))))

Ngày xưa….

~ Full Part 5 ~

lại đủ 100 pics cmnr =))))

Cre: as pics (tumblr + weibo)

3 thoughts on “ChanBaek’s Heaven ~~~~~ ∩ω∩ ❤ PART 5

  1. Xem mấy cái ảnh đầu cute không thể tả được ~~~. Trời ơi bé Baek lớp chồi quấn khăn tắm đứng múa đèn =(((((((((((((.Rồi còn là ong cắn tay Dơn lạc đà nữa :(((((((.Ung não rồi :((((((

    Di xuống cái ảnh cuối tự nhiên lại muốn đi đâu đó thanh tịnh để tẩy não =.=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s