8 thoughts on “ChanBaek’s Heaven ~~~~~ ∩ω∩ ❤ PART 10 (Closed)

      • Là con Lông k up hình lên wp nữa ss :)) wp tụi em sắp hết dữ liệu vs lại qua tết là phải học như bò rồi nên k thể ngày nào cũng lên save hình vs up lên wp như hồi xưa đc nữa :)))))) ss có thể fl twit của nó để save vì nó hay lên cơn spam hình trên twit lắm :)))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s