[Pics] D.O & Kai’ Birthday Support

ham hố nên post lại luôn những đợt support sinh nhật của những thành viên khác :))))

~ D.O ~

kaisoo-fsg-planet

kaisoo-fsg-planet

kaisoo-fsg-planet

kaisoo-fsg-planet

kaisoo-fsg-planet

kaisoo-fsg-planet

kaisoo-fsg-planet

iULQO584Ut0Gb

kaisoo-fsg-planet

kaisoo-fsg-planet

kaisoo-fsg-planet

kaisoo-fsg-planet

kaisoo-fsg-planet

kaisoo-fsg-planet

kaisoo-fsg-planet

~ Both ~

kaisoo-fsg-planet

kaisoo-fsg-planet

kaisoo-fsg-planet

~ Kai ~

kaisoo-fsg-planet

kaisoo-fsg-planet

kaisoo-fsg-planet

kaisoo-fsg-planet

kaisoo-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsgplanet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin

kai-jongin

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

kai-jongin-fsg-planet

~~~~

quà của bạn Jongin thiệt bá đạo =A=

còn Kyungsoo thì mình k kiếm được hết =.=

Sources: carbonkai, tumblr

One thought on “[Pics] D.O & Kai’ Birthday Support

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s