[Pics] Tao & Baekhyun’ Birthday Support ~ Updating~

Đầu tiên là quà cho bạn Tao =A=

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet  tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

tao-fsg-planet

~~~~~~~~~~~~~~

Và quà cho Byun Baek – ngôi sao hapkido =))))))))

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

nhìn hết đống này chỉ biết câm nín =________=

bánh nè ~~~

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

baekhyun-fsg-planet

941829_537532816298708_1813737767_n

updated~

baekhyun-fsg-planet

baekhyun

~~~~~~~~~~~

kiểu như post quài hổng thấy hết, mình chỉ tổng hợp được bấy nhiêu thôi :))

mấy em chịu khó bồi bổ cho nhau tới ngày cằm bách nhá ;_________;

Sources: weibo, fb

One thought on “[Pics] Tao & Baekhyun’ Birthday Support ~ Updating~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s