[PRE-ORDER] GBB 1ST DVD + MINI PHOTOBOOK “TIME to BAEK” – 27/9

[PRE-ORDER] GBB 1ST DVD + MINI PHOTOBOOK “TIME to BAEK” – 27/9.

 

đây là 1st DVD + Minibook của GoodBetterBest (baekhyun-a.net)

dự định Lông sẽ order nên có bạn nào muốn order chung không :3

chất lượng fancam của GBB thì khỏi bàn luôn T_______T

Advertisements

2 thoughts on “[PRE-ORDER] GBB 1ST DVD + MINI PHOTOBOOK “TIME to BAEK” – 27/9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s