[Transfic|Multi-Chapter|EXO] 88 Horror Stories Of EXO – Chap 6

6. Chơi Piano

Lay thích chơi đàn piano và đó cũng là sở thích của cậu. Có một căn phòng đặc biệt trong ngôi nhà của cậu, chỉ dành riêng cho cậu chơi piano. Nhưng bây giờ, cậu sẽ không bao giờ chơi lại piano nữa bởi vì…

Như mọi hôm, như thường ngày, Lay đang đánh đàn piano của cậu. Sau ba phút chơi đàn, cậu nhận thấy có gì đó thật lạ. Bất kể bài hát cậu chơi là bài nào, mọi thứ đều bị lệch giai điệu và những phím đàn cứ tự động đánh sai những nốt nhạc, mặc cho ngay cả Lay chắc chắn mình đã đánh đúng. Dù cậu có chơi bao nhiêu lần đi nữa, thì sự việc vẫn diễn ra như vậy. Không thể chịu được những âm thanh và giai điệu đó thêm được, cậu quyết định kiểm tra xe có gì đó hư hỏng hay không.

Thật là một quyết định khôn ngoan!

Khi cậu mở nắp đàn piano, cậu đã nhìn thấy xương người, khắp nơi bên trong đàn, chúng chèn chặn tất cả những dây bass (T/N: nốt thấp), dây treble (T/N: nốt cao) và nhiều dây khác nữa.

Advertisements

One thought on “[Transfic|Multi-Chapter|EXO] 88 Horror Stories Of EXO – Chap 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s