EXO’ Fic List 1

fanfic-transfic-chanbaek-hunhan-kaisoo-kristao-krislay-krisbaek

addemoticons95

EXO Fanfiction

~ LIST ~

exo-fanfic

~TRANSFIC~

TITLE
Category||Rating||Paring||Author||Translator||Status

~Longfic~

01. HE’S/SHE’S A PERFECT MAID

» Longfic||M||Chanbaek||exosani||Bum||Hiatus «

Chap1||Chap2||Chap 3||Chap 4||Chap 5||Chap6

Chap7||Chap8||Chap9||Chap10||Chap11||Chap12

Chap13||Chap14||Chap15

02. I FUCKED MY GIRLFRIEND’S BESTFRIEND

» Longfic||M||Chanbaek||ZhangSara||Mon||Hiatus «

Chap1||Chap2||Chap3||Chap4||Chap5||Chap6

Chap7||Chap8||Chap9||Chap10||Chap11||Chap12

Chap13||Chap14||Chap15||Chap16||Chap17||Chap18

Chap19+20||Chap21

exo-fanfic

~Shortfic~

01. KEEPING DISTANCE

» Shortfic||K||EXO||takashimio||Bun||Completed «

Chap1||Chap2||Chap3||Chap4||Chap5||Chap6

Chap7||Chap8||Chap9||Chap10||Chap11

02. ON A BOAT

» Shortfic||M||Chanbaek||uchouten||Lông||Hiatus «

Chap1||Chap2||Chap3||Chap4||Chap5

03. P.S I LOVE YOU

» Shortfic||M||HunHan||Joomix2min||Lông||Completed «

Chap1||Chap2||Chap3||Chap4

exo-fanfic

~Oneshot|Twoshot|Threeshot~

01. CHEN CHEN ĐÃ CỨU LẤY CHUYẾN ĐI DISNEY LAND NHƯ THẾ NÀO ?

» Oneshot||K||Chanbaek||YoungWoo17||Bum||Completed «

..click here..

02. REASONS WHY LU HAN IS PERFECT

» Twoshot||K||Hunhan||yeon_star||Lông||Completed «

Part 1||Part 2

03. NGƯỜI HÀNG XÓM KÌ QUÁI

» Twoshot||T||Chanbaek||Cattie||Bum||Completed «

Chap1||Chap2

04. TALKATIVE

» Oneshot||K||Chanbaek||kpop-drabbles||Mon||Completed «

..click here..

05. SLEEP WILL SAVE ME

» Oneshot||K||Chanbaek||victoria_rose91||Lông||Completed «

..click here..

06. ACT ONE, SCENE THREE

» Oneshot||K+||Chanbaek||kpop-drabbles||Lông||Completed «

..click here..

07. I SHOULD’VE LISTEN TO HIM

» Oneshot||T||Chanbaek||ynakyu3min||Bum||Completed «

..click here..

08. DID YOU OR DID YOU NOT ?

» Twoshot||M||Chanbaek||yongkreaseee||Bum||Completed «

Chap1||Chap2

09. OH SEHUN, YOU BEAST

» Oneshot||MA||Hunhan||frostedinflame||Bum||Completed «

..click here..

10. FLAWED

» Oneshot||K+||Hunhan||kpop-drabbles||Lông||Completed «

..click here..

11. GHOST’S LOVE

» Twoshot||T||Chanbaek||macchiatolove||Lông||Completed «

Chap1||Chap2

12. SWEET LULLABY

» Oneshot||K||Krislay||jia028||Bum||Completed «

..click here..

13. 31 DAYS

» Oneshot||K+||Hunhan||kpop-drabbles||Lông||Completed «

..click here..

14. BEAUTY OF THE END

» Oneshot||K||Chanbaek||TeenIdle||Lông||Completed «

..click here..

15. FINAL DISTANCE

» Oneshot||K||Chanbaek||cocchi01||KanaJunnie||Completed «

..click here..

16. I STOLE THOSE LIPS

» Oneshot||T||Kristao||Viivian||Lông||Completed «

..click here..

17. LATHER ME WITH CHOCOLATE SYRUP

» Twoshot||MA||Chanbaek||butterfly_pen||Mon||Completed «

Part1||Part2

18. 10 SECONDS

» Oneshot||K||Chanbaek||BabyBaekYeollie||Mon||Completed «

..click here..

19. SOMEONE I LIKE

» Oneshot||K||Chanbaek||mengruifan||Lông||Completed «

..click here..

20. THE TROUBLE WITH BYUN BAEKHYUN’S SEXY FINGERS

» Threeshot||M||Chanbaek||ForeverFlippingA||Mon||Completed «

Part1||Part 2||Part3

21. YOU SMELL LIKE SEX

» Oneshot||M||Kaisoo||butterfly_pen||Lông||Completed «

..click here..

22. PLAY WITH ME TONIGHT

» Twoshot||M||Kristao||butterfly_pen||Lông||Completed «

Part1||Part2

23. BECAUSE HE’S KAI

» Oneshot||K||Kaibaek||ExoSani||Lông+Mon||Completed «

..click here..

24. YOU SCARED ?

» Oneshot||M||Kaisoo||NoreLovesKikwang||Lông||Completed «

..click here..

25. YOU AND ME FOREVER

» Twoshot||M||Hunhan||freeflyingpapillon||Lông+Mon||Completed «

Chap1||Chap2

26. I HATE MY SMILE

» Oneshot||M||Kristao||ashleyquinn95||Lông+Bun||Completed «

..click here..

27. IN THE DRESSING ROOM

» Oneshot||M||Kristao||yongkreaseee||Lông+Bun||Completed «

..click here..

28. TO WAKE A SLEEPING DRAGON

» Oneshot||K||Kristao||FanficGrl||Bun||Completed «

..click here..

29. AWKWARD FIRST TIME IS AWKWARD

» Oneshot||M||Chanbaek||Moni-chan||Mon||Completed «

..click here..

30. DRIVING ME INSANE

» Twoshot||K||Krislay||Blue-neh||Lông||Completed «

Part1||Part2

31. DARK ANGEL

» Twoshot||M||Kristao||Tripping-Panda||Bun||Completed «

Chap1||Chap2

32. YOU CAN HAVE ME

» Oneshot||K||ChanBaek||BabyBaekYeollie||Bum||Completed «

..click here..

33. AND ON THE THIRD..

» Oneshot||T||Krisbaek||dragonandlight||Lông||Completed «

..click here..

34. SHARE YOUR UMBRELLA

» Oneshot||K||Chanbaek||BabyBaekYeolie||Lông||Completed «

..click here..

35. DEATH IS BUT A GAME TO ME

» Oneshot||T||Kaibaek||mistyflames||Mon||Completed «

..click here..

36. WHAT IS HAPPINESS ?

» Oneshot||K||Kaisoo||Moni-chan||Lông||Completed «

..click here..

37. MONSTER

» Oneshot||T||Krisbaekhun||dragonandlight||Lông||Completed «

..click here..

38. KRACKING KRIS

» Oneshot||K||Kristao||Moni-chan||Bun||Completed «

..click here..

39. JUST A LITTLE LONGER

» Oneshot||M||Hunhan||Viivian||Lông||Completed «

..click here..

40. THE EXPERT GETS HIS TURN

» Oneshot||K||Kaisoo||eexiee||Bum||Completed «

..click here..

exo-fanfic

~Drabble~

01. KISS ME, DEADLY

» Drabbles||T||EXO||ParkJungHee||Lông||Dropped «

Chap1||Chap2||Chap3||Chap4

02. SHUT UP, BAEK HYUN

» Oneshot||K+||Chanbaek||Dewott||Mon||Completed «

..click here..

03. fanfic KrisLay

» Drabble||K||KrisLay||in fic||Bum||Completed «

..click here..

04. EYELINER

» Drabble||K||Chanbaek||Shellfish||Bum||Completed «

..click here..

05. PRETTILY DAMAGED

» Drabble||T||Kristao||Futuristic||Lông||Completed «

..click here..

06. INSOMNIA

» Drabble||K||Chanbaek||Lilmisschique||Lông||Completed «

..click here..

07. OH MY..!

» Drabbles||K||Chanbaek||Salsabila||Lông||Completed «

Chap1||Chap2||Chap3||Chap4

08. WHERE’S TAO

» Drabble||K||Taobaek||juuing||Lông||Completed «

..click here..

09. GUMDROPS

» Drabble||K||Kaisoo||Lilmisschique||Lông||Completed «

..click here..

10. SECRETLY IN LOVE

» Drabble||K||Chanbaek||Futuristic||Lông||Completed «

..click here..

11. SILENT LOVE

» Drabble||K||Chanbaek||BabyBaekYeollie||Lông||Completed «

..click here..

12. OF CUPCAKE AND A PROMISE

» Drabble||K||Chanbaek||BabyBaekYeollie||Lông||Completed «

..click here..

13. THE PINK PEN

» Drabble||K+||Krisbaek||ai-love-sarang||Lông||Completed «

..click here..

14. DUIZHANG

» Drabble||K||Kristao||eexiee||Bun||Completed «

..click here..

15. SNOW!

» Drabble||K||Krisbaek||dragonandlight||Lông||Completed «

..click here..

16. BLIND

» Drabble||K||Hunhan||ladycapulette||Lông||Completed «

..click here..

17. KID!EXO DRABBLES

» Drabbles||K||EXO||Capsicle||Lông||Completed «

Part1||Part2

18. OUR LITTLE LOVE

» Drabble||K||Krislay||ForeverFlippingA||Lông||Completed «

..click here..

19. LAST SUMMER

» Drabble||K||Chanbaek||sendandreceive||Lông||Completed «

..click here..

20. A LOVER’S SACRIFICE

» Drabble||T||Kristao||yampanda||Bun||Completed «

..click here..

exo-fanfic

~FANFIC~

Tittle
Category||Rating||Paring(s)||Author||Status

01. AI LỢI HẠI HƠN

» Shortfic||K||Chanbaek||Bum||On-going «

Chap 1||Chap 2||Chap 3||Chap4||Chap5||

02. IN LOVE WITH A MEMBER OF THE UNDERWORLD

» Shortfic||K||Chanbaek||Mon||Dropped «

Chap 1||Chap 2 ||Chap 3

03. CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP

» Drabbles||K||Chanbaek|Krislay|Hunhan||Lông||Dropped «

Part1||Part2||Part3||Part4||Part 5||Part6

Part7||Part8||Part9

04. SHATTER

» Oneshot||K||Chanbaek||Si||Completed «

..click here..

05. LET’S GO TO THE CINEMA, BABY ~

» Oneshot||T||Chanbaek||Bum||Completed «

..click here..

06. THE LIST

» Drabble||T||Chanbaek||Bum||Completed «

Ver1||Ver2

07. KHÔNG TÊN~

» Oneshot||K||Chanbaek||Bum||Completed «

..click here..

08. ALIENS

» Oneshot||T||Krisbaek||Lông||Completed «

Part 1||Part2

09. DESTINY

» Oneshot||K||Chanbaek||Si||Completed «

..click here..

10. THE END

» Drabble||K||KrisLay||Bum||Completed «

..click here..

11. 7 NGÀY YÊU

» Shortfic||K||Chanbaek||Bum||Completed «

Chap1||Chap2||Chap3||Chap4||Chap5||Chap6||Chap7

12. PARKCHANYEOL’S BLOG

» Drabble||K||Chanbaek||Bum||Completed «

..click here..

13. PHỐ LỒNG ĐÈN

» Drabble||K||Chanbaek||Bum||Completed «

..click here..

14. LOVE LIES

» Oneshot||T||HunHan||Lông||Completed «

..click here..

15. YEOL’S SWEET HOME

» Oneshot||T||Chanbaek||Mon||Completed «

..click here..

16. GHẾ MASSAGE

» Drabble||T||Chanbaek||Bum||Completed «

..click here..

17. HALLOWEEN

» Oneshot||T||Chanbaek||Bum||Completed «

..click here..

18. FARAWAY

» Oneshot||K||Kristao||Lông||Completed «

..click here..

19. PATIENT

» Oneshot||T||Kaisoo||Lông||Completed «

..click here..

20. CÂU DẪN

» Twoshot||T||Krislay||Bum||Dropped «

Part1

21. VAIN

» Oneshot||T||Krislay||Lông||Completed «

..click here..

22. ĐỐI NGHỊCH

» Drabble||K||Chanbaek||Si||Completed «

..click here..

23. TÌM EM

» Drabble||K||Chanbaek||Bum||Completed «

..click here..

24. VALENTINE

» Oneshot||K||Chanbaek||Bum||Completed «

..click here..

25. WHITE VALENTINE

» Oneshot||K||Chanbaek||Bum||Completed «

..click here..

Lovely_Empanada_by_angelishi

exo-fanfic

exo-fanfic

Total: 90 fanfics

130 thoughts on “EXO’ Fic List 1

  • pass là 1 câu tiếng anh đó em ^^ ghi liền nhau k dấu k khoảng cách, nghĩa gần giống vs hint ^^

   • thật ngại qá. lại fãi nhờ ss hint r. chữ đầu là chữ I hay chữ B v. ss?

   • chữ i nha em :D nếu giải k ra thì wăng mail cho ss ss sẽ send pass nha :))))))))

 1. tất cả fic trừ fic Krislay có pass riêng thì tất cả những fic khác có set pass đều giống nhau là câu khẩu hiệu của Exo đó em :D

 2. bạn ơi cho mình hỏi! O.O
  cho mình hỏi cái pass của cái The Trouble With Byun Baekhyun’s Sexy Fingers dx hok bạn!!?? @@

  • Tất cả các fic trừ fic Krislay được set pass riêng thì còn lại đều có pass chung là câu khẩu hiệu của Exo đó bạn ^^

  • pass fic nào vậy bạn? ^^
   bạn vào phần password xem hint dùm mình nha :D
   nếu k giải đc pass nào thì đưa mail mình send cho :D

  • ss chưa viết xong em à =))))))))) hbữa ss bấm nhầm nút post thôi =)))))) nó báo link về mail của em à?
   ss đang viết hehe :D dnày tụi ss hơi bận với bị quyến rũ bởi nhiều thứ nên lười mần fic =))
   à mà chap 4 ss thấy nó bắt đầu có chiều hướng dở nên em cũng đừng trông chờ j` wá T____T kẻo thất vọng =))

   [Bum]

   • vâng ạ :((

    Làm e tưởng fic bị khóa hay s đó TT____TT e đọc đc mấy dòng đầu rồi =))))

   • à mail nó báo về cho em là nó có hiện mấy dòng đầu á hả =)))))) hđó ss buồn ngủ ss bấm nhầm nút post á=)))))

    [Bum]

 3. ^^~ anyeong mấy ss nhé !!!
  đọc chùa fic của mấy s suốt giờ mới lên tiếng ^^~
  Rất vui đc làm quen với mấy s nhé, em theo dõi nhã mình từ lâu rồi folow wp và cả bên twitter nữa ~~~
  Em ship KrisBaekYeol s ạ (Chủ nghĩa KrisBaek nhé….phản động KrisYeol ) XD ko biết cá ai ship như em không nhỉ ><
  Hi vọng được làm quen với mấy s ^^~
  Ah…mà tiiện thể : SAO MẤY S DROP CÁI FIC CHANBAEK "ON A BOAT" VẬY…TT em hóng mãi…..

  • Ehehe, chào em :3 cảm ơn em đã dõi theo tụi ss nha ^^
   à còn cái fic On A Boat ss hơi nản vì 1 chap nó dài quá là dài mà giờ tụi ss lại bận bù đầu ==”
   khi nào rảnh ss sẽ trans tiếp (cơ mà không biết là khi nào) :”> êu em <3
   ~ L ~

 4. Hj 4 ss “xjh độp”. E ket nha mih lam lam, doc dc cac fic cua ss ziet va ca fic trans nua phai noi la wá đỉnh, e muon dc lam wen zs moi nguoi, ^^ e ten Young, em la ship cua HunHan, ChanBaek cp, cam on moi nguoi nhju lam nak, em chuc nha minh cag co nhieu tai san tinh than hon nhek, iu moi nguoi! *i love you chip chip pax pax*

  • Hi e gái, thks e nhìu đã ủng hộ bọn ss nhóa. Dạo này FSG bận học quá, chả up đc fic gì nhìu nên thấy có lỗi w rds lớm *khóc*. Mong e và mọi ng thông cởm :”> awy~ gất vui đc làm wen w bé :”)) *vỗ vai*

   Mon-

 5. fl từ lâu nhưng bh mới nhớ ra mà mò vào=))
  tuôi thề là cái nhà này viết fic bựa lắm đó nha=))
  mà tuôi add fb cả 4 nàng rồi nhớ=))
  fb Jae Moon Thánh Thiện đó *vẫy vẫy khăn*

 6. bạn ơi t vẫn chưa nhận đc pass bạn send vào số 01675008288 dùm t đc k? nhân thể cho t xin luôn cả pas của chanbeak nhé ^^ cảm ơn nhìu nhìu lun

  • Em đánh pass vào là đọc đc mà :)
   Em vào phần password ấy, tụi chị có ghi gợi ý :D nếu k giải đc thì đưa mail đây chị send pass cho :D

   Bum.

 7. Pingback: EXO’ Fic List 1 | Bạch Tuột Nướng

 8. Em có thể xin per fanfic 7 ngày yêu (ChanBaek) để vẽ thành truyện tranh không ạ? Em rất thích fic ấy nên em tính nhờ một shop vẽ truyện tranh fic đó nên em xin per trước ạ. Nếu được ss có thể mail cho em gautruc3318@yahoo.com

 9. Pingback: Web Fanfic | Narcissus ----

 10. Pingback: Web Fanfic | Narcissus ----

 11. Nhà mình ơi, em thật sự rất thích các fic trans của mọi người…. Hay quá ạ!!! <3<3 Em có thể nhờ mọi người trans giúp fic này đc không ạ?? Đây là một fic của ChanBaek rất hay ạ. Nhưng khi đc trans thì không được hoàn chỉnh ạ!! Hy vọng mọi người có thể trans lại :( Em sẽ luôn ủng hộ các fic của mọi người ^^~ http://chanbaek-xoxo.tumblr.com/theworldandiloveyou

 12. Pingback: TỔNG HỢP LISTFIC CHANBAEK | ♥•.ღ°•Cake's House•.ღ°•♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s