✄ Password ✄

exo

exo-fanfic

  Pass Chung

Tất cả những fics rate M, NC-17 có chứa ngôn ngữ và miêu tả chi tiết cảnh hot, nhạy cảm tụi mình đều set 1 pass chung là :

weareone

exo-fanfic

   Pass Riêng

Một số fics trans tụi mình không xin được permission của Author nên cũng sẽ set pass, bạn nào thích thì giải pass mà đọc nhóe >3< những cái nào xin được permission của Au rồi sẽ gỡ pass ^^~

Mình đã đặt tất cả pass rất dễ và viết gợi ý rất chi tiết nên sẽ không gửi mail trả lời nữa (vì tụi mình khá bận ;_____;) mong các bạn thông cảm :)

exo-fanfic

1.

❝Reasons Why LuHan Is Perfect ?❞

tên thức uống yêu thích của Hunhan

(gồm 6 chữ cái, tiếng Việt không dấu, viết liền, không viết hoa)

2.

❝Sweet Lullaby & Drabble Krislay ❞

tên thật của Lay

(gồm 6 chữ cái, viết liền, không viết hoa)

3.

❝Crestfallen❞

đã có per và gỡ pass

4.

❝And All He Loved❞

tên tiếng Hán của Luhan

(gồm 6 chữ cái, tiếng Việt không dấu, viết liền, không viết hoa)

5.

❝Ẩn tên – Weltschmerz❞

họ của Baekhyun

(gồm 4 chữ cái, không viết hoa)

6.

❝Bright Lighs, Pretty Lights❞

tên thật của D.O

(gồm 8 chữ cái, viết liền, không viết hoa)

exo-fanfic

From  ƒѕԍ with ❤

exo-fanfic

exo-fanfic

130 thoughts on “✄ Password ✄

  1. Pingback: ✄ Password ✄ | Bạch Tuột Nướng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s